Vodní paprsek

Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem je moderní technologie se širokým spektrem využití. Je využívána v mnoha průmyslových oborech od vyřezávání lisovaných stropů automobilů až po obrábění kamenných desek. Řezat lze veškeré materiály které mohou přijít do styku s vodou a nemají nevyrovnané vnitřní pnutí. Technologie je technicky náročná a má i nákladnější provoz. Často je však její použití nejefektivnější i nezastupitelné.

Řezat lze materiály kovové, nekovové i kompozitní, aniž by došlo k nějakým metalurgickým změnám materiálu nebo jeho zahřátí. Proces tvarového řezání je velmi dobře automatizován a zaručuje opakovatelnost, rozměrovou stálost i vysokou kvalitu řezu. Díky novým pokročilým technologiím je dnes možno řezat i ve 3D a při přesnostech až 0,05mm tak zcela odstranit nákladné následné mechanické obrábění i na velmi tvrdých materiálech. Omezením při konstrukci dílů pro technologii vodního paprsku je pouze nutnost respektovat odvod vody paprsku do volného prostoru, čemuž lze často,ač  třeba s úpravami vyhovět.

Články