CNC obrábění – obráběcí stroje pro frézování, vrtání, centra

Nabídka CNC obrábění zahrnuje řadu nejmodernějších technologií - frézování , přesné souřadnicové vrtání a obráběcí centra. Špičkové technologie zajišťují efektivní a tedy cenově výhodné opracování dílů s vysokou přesností a garantovanou opakovatelností výroby v požadovaném stupni jakosti, předepsaných tolerancích rozměrů i drsnosti.

Samozřejmostí při CNC obrábění je využití přesných měřidel pro kontrolu shody výrobku s výkresovou dokumentací od běžných digitálních měřidel přes dutinoměry, výškoměry a drsnoměry až po 3D měřící stroje – vše pravidelně kalibrované v systému metrologie v souladu s požadavky norem ISO.

CNC obrábění je vhodné pro široké spektrum materiálů – oceli, barevné kovy, plasty a další nejrůznější technické materiály. Dle druhu obráběných materiálů jsou voleny řezné nástroje a zejména materiál jejich břitů z  velké škály nabídky renomovaných firem.

Využití CNC strojů při výrobě, zvyšuje konkurenceschopnost výrobku. Vede ke zvyšování produktivity, eliminaci mezioperačních časů i zkrácení doby přípravy výroby, ke zvýšení přesnosti, odstranění chyb a neshodné výroby.

CNC obrábění nabízíme na nejproduktivnějších strojích prověřených firem jako jsou Deckel Maho, Chiron, Mazak, Hurko, MAS, ZPS aj.

Dále máme k dispozici CNC soustružení i technologie klasického obrábění, broušení na plocho i na kulato a další.

Základní parametry CNC obrábění:

Díky rozsáhlé nabídce strojů jsme schopni nabídnout přiřazení poptávaných dílů optimálně na konkrétní obráběcí centrum, frézku nebo soustruh dle velikosti dílů, vhodné technologie a požadované přesnosti tak, aby při garanci jakosti bylo dosaženo co nejefektivnější výroby a tedy zajímavé ceny pro zákazníka.

Články