Řezání a vyřezávání

Řezání a vyřezávání laserem

Nejnovější technologie umožňují řezání a vyřezávání laserem. Řezání laserem se uplatňuje u plechů, ale i u trubek a uzavřených profilů včetně vyřezávání průměrů a  tvarových otvorů. Výrobky mají vysokou přesnost i kvalitu řezu rostoucí s klesající tloušťkou materiálu.

Materiály vhodnými pro řezání a vyřezávání laserem jsou nejen běžné konstrukční oceli, ale i oceli nerezové a hliník a jeho slitiny. Použití této technologie je vysoce efektivní. Často umožňuje zcela eliminovat následující nákladné obrábění a snížit tak cenu finálního výrobku.

 

Řezání a vyřezávání plazmou ( plasmou )

Výhodou řezání a vyřezávání plasmou jsou nízké pořizovací náklady technologie i nízké provozní náklady, přitom kvalita řezu je stále ještě velmi dobrá a energetická náročnost roste až s většími tloušťkami materiálu. Řezání a vyřezávání plasmou lze použít pro plechy z nejrůznějších materiálů. Podmínkou je, aby tyto materiály byly elektricky vodivé.

Pro tlustší plechy z konstrukčních ocelí je vhodnější zvolit kyslíkoacetylénový plamen, kde řez vychází levněji

 

Řezání a vyřezávání vodním paprskem

Řezání a vyřezávání vodním paprskem je moderní technologií jejíž výhodou je, že je možné řezat prakticky vše, co se smí dostat do kontaktu s vodou a nemá nehomogenní vnitřní pnutí.

Stroje pro řezání a vyřezávání vodním paprskem jsou řízeny počítačem a programy umožňují zadání velmi přesných řezů a výřezů otvorů i do nejtvrdších materiálů jako je ušlechtilá ocel, nerez nebo například kámen, ale i do materiálů křehkých jako je sklo nebo keramika.

Pro mnohá použití je řezání a vyřezávání vodním paprskem nezastupitelnou technologií.

 

Řezání laserem a vyřezávání laserem trubek a profilů – jeklů

S rozšířením laserových technologií přišla i potřeba řezání a vyřezávání trubek a profilů – jeklů laserem. Speciální CNC stroje tyto operace umožňují a stávají se tak vhodnou alternativou klasickému řezání a vyřezávání trubek a profilů – jaklů obráběním. Výhodou je velmi rychlé vypálení tvarů řezů i tvarových otvorů ,což nejen předznamenává nižší cenu, ale i rozšiřuje možnosti vlastního návrhu dílů a konstrukcí. Tak může být velmi usnadněna montáž dílů i sváření konstrukcí a zlepšen jejich design. Přitom to vše při úspoře nákladů, která může pozitivně ovlivnit finální cenu výrobků.

 

Řezání laserem a vyřezávání laserem kovů

Pro řezání a vyřezávání kovů je třeba zvolit vždy nejvhodnější technologii dle řezaného materiálu, jeho jakosti a tloušťky a výkresovým požadavkům na výrobek.

Nejmodernějšími technologiemi používanými pro řezání a vyřezávání kovů jsou CNC stroje řízené počítačem a umožňující opakovatelné tvarové řezy a výřezy s velkou čistotou a přesností řezu odpovídající té které zvolené technologii. Médii používanými pro řezání a vyřezávání kovů jsou laser, plazma nebo voda, soustředěné do řezného paprsku.

Výběr správné technologie je předpokladem efektivity i kvality výroby.

Články