Řezání plazmou a autogenem – kyslíkoacetylenovým plamenem

Řezání plazmou – tvarové pálení pro všechny vodivé plechy levně 

Plazma je žhavý, vodivý plyn, z iontů a elektronů. Jedná se vlastně o čtvrté skupenství.  Plazmovým plynem může být argon nebo plyny vodíku, dusíku a kyslíku. Plyn se ionizuje a uvolněním energie znásobuje tepelný účinek  plazmy na řezaný materiál. Plazma dosahuje teplot až 30 000 °C. Díky její velké energii je pak dosahováno vysokých řezných rychlostí.

Plazmou lze řezat všechny elektricky vodivé materiály jako je ocel včetně ušlechtilé, nerez, slitiny, barevné kovy a jejich slitiny. Pro řezání vysokolegovaných ocelí a hliníkových slitin ve větších tloušťkách nemá řezání plasmou alternativu s výjimkou vodního paprsku s kvalitnějším řezem, avšak výrazně vyššími provozními náklady a tedy i vyšší cenou.

Nízké provozní náklady jsou dosahovány díky vysokým řezným rychlostem při zachování standardní kvality řezu i možnosti využití současného provozu více hořáků na jednom stroji. Omezením technologie řezání plasmou pak jsou větší tloušťky materiálů, kde nejen roste spotřeba řezného plynu, ale zejména výrazně roste potřebný instalovaný příkon elektřiny a vlastní spotřeba energie.

Řezání autogenem – tvarové pálení pro ocelové plechy levně 

Autogenem lze řezat jen konstrukční oceli, avšak i ve větších a středních tloušťkách při nízkých provozních nákladech. Pro řezání autogenem je možnost využít současný provoz více hořáků a dosáhnout tak zvýšení produktivity i hospodárnosti procesu.

Přestože řez je tepelně ovlivněn, má menší rozměrovou stálost, menší řeznou rychlost a není vhodný pro tloušťky materiálu pod 5 mm, je technologie řezání autogenem hojně využívána právě pro nejčastěji používané konstrukční oceli větších tlouštěk pro tvarové řezy s přídavky a následné obrábění. V uvedeném segmentu vychází stále technologie řezání autogenem nejvýhodněji.

Články