Řezání laserem hliník nerez trubky

Řezání hliníku a duralu laserem

Hliník a jeho slitiny  jsou standardně řezány za použití dusíku. Inertní atmosférou je dosahováno vyšší kvality řezu. Vzduch nereaguje s materiálem v řezu, je dusíkem izolován.

Při tavném řezání je dusík vháněn do řezu pod tlakem až 20 barů a kov z řezu vyfukuje. Tak je dosahováno kvality řezu, kdy pro běžné použití již není třeba dalšího obrábění.

Na nejmodernějších strojích Trumpf nabízíme řezání plechů hliníkových i duralových  v následujících základních parametrech:

Pracovní rozsah: 3000 x 1500 mm 

Maximální tloušťka plechu:  hliník 10 mm, ocel 20 mm, nerez 10 mm

Přesnost (poziční odchylka): ± 0,1 mm

Šířka spáry řezu: 0,15 – 0,4 mm

 

Řezání nerezu laserem

Nerezové oceli jsou velmi obtížně obrobitelné materiály. Jejich tvarové řezání laserem je tak o to efektivnější technologií, zvláště když i zde je dosahováno vysoké kvality řezu, která obvykle zcela postačuje a eliminuje nutnost dalšího obrábění. Nerezové oceli jsou podobně jako hliník řezány tavným způsobem za použití inertní atmosféry, kdy je kov vyfukován z řezu pod tlakem až 20 barů inertním plynem – obvykle dusíkem, a tak je současně dosaženo izolace řezu od okolního vzduch, aby nemohlo dojít k bezprostřední reakci.

Stroje Trumpf  nám umožňují řezání až výjimečných tlouštěk nerez plechů ještě kvalitně a efektivně s následujícími dalšími parametry:

Pracovní rozsah: 3000 x 1500 mm 

Maximální tloušťka plechu:  nerez 10 mm, hliník 10 mm, ocel 20 mm 

Přesnost (poziční odchylka): ± 0,1 mm

Šířka spáry řezu: 0,15 – 0,4 mm

 

Řezání– trubek, jeklů, profilů laserem 

Speciální stroje pro řezání laserem jsou stavěny i pro tvarové řezání trubek a uzavřených profilů ( jaklů ). Umožňují nejen tvarové řezání obou konců výrobku, ale i otvorů v nich v podobě nejrůznějších průniků a to i přes hrany profilů a pod požadovanými úhly.               Dochází tak nejen k úsporám za nákladné i časově náročné obrábění, ale je tak i usnadněno skládání a sváření konstrukcí s velkou úsporou nákladů i efektním designem.

Moderní  technologie řezání laserem v kombinaci s CNC řízením stroje dosahuje vysoké přesnosti výpalků velmi efektivně.

Podobně jako plechy tak i trubky a uzavřené profily určené k řezání laserem mohou být z konstrukčních a nerezových ocelí i z hliníku a jeho slitin.   

Řezání trubek a uzavřených profilů nabízíme laserem v těchto základních parametrech:

Kruhové průřezy: do průměru 220 mm  

Čtvercové průřezy: do délky strany 200 mm

Obdélníkové průřezy: do průměru opsané kružnice 220 mm

Články