Řezání laserem - laserové pálení plechů ve 2D

Moderní  technologie řezání laserem v kombinaci s CNC řízením stroje dosahuje vysoké přesnosti výpalků velmi efektivně. Pro většinu vyráběných dílů s obvyklými tolerančními požadavky pak již není třeba dalšího nákladného obrábění, frézování a vrtání. Lze tak dosáhnout významného snížení výrobních nákladů finálního výrobku.

Stroje pro řezání laserem jsou stavěny nejen pro tvarové řezání plechů , ale i pro tvarové řezání trubek a uzavřených profilů ( jaklů ) a otvorů v nich v podobě nejrůznějších průniků.   To pak usnadňuje skládání a sváření konstrukcí s velkou úsporou nákladů i efektním designem.

Konstrukční oceli jsou standardně řezány plamenem za použití kyslíku, který je do řezu vháněn pod tlakem až 6 barů a vyfukuje kov zahřátý laserovým paprskem.Tak se dosahuje vysokých rychlostí řezu a lze tak řezat konstrukční oceli až do tloušťky 25 mm.

Aby nebylo třeba dalšího obrábění využívá se pro dosažení vyšší kvality řezu tavné řezání v inertní atmosféře argonu nebo dusíku, které nereagují s kovem, vyfukují jej pod tlakem až 20 barů a izolují řez od vzduchu.

Nejlepších výsledků i dosažitelných parametrů dnes dosahují stroje TRUMPF a to jak z hlediska kvality, tak z hlediska rychlosti a hospodárnosti provozu.

Na nejmodernějších strojích Trumpf nabízíme řezání plechů z konstrukčních i nerezových ocelí a hliníkových i duralových plechů v následujících základních parametrech:

Pracovní rozsah: 3000 x 1500 mm 

Maximální tloušťka plechu:  ocel 20 mm, nerez 10 mm, hliník 10 mm

Přesnost (poziční odchylka): ± 0,1 mm

Šířka spáry řezu: 0,15 – 0,4 mm

Na speciálních strojích strojích  nabízíme řezání trubek a uzavřených profilů laserem v těchto základních parametrech:

Kruhové průřezy: do průměru 220 mm  

Čtvercové průřezy: do délky strany 200 mm

Obdélníkové průřezy: do průměru opsané kružnice 220 mm


Články