Pálení obrábění řezání - ceny

Široké spektrum kooperačních služeb nejrůznějších technologií nabízí firma 

Laser Express CZ s.r.o. Liberec.

Jsou-li pro Vás strojírenské kooperace nezbytností, protože je neekonomické pro vysoké pořizovací náklady speciální technologie nakoupit, je velmi důležité vybrat si spolehlivého partnera, který Vám může nabídnout zajímavé podmínky.

Spolupráce s námi znamená využití nabídky CNC technologií od řezání autogenem, plasmou, laserem i vodním paprskem, přes obrábění soustružením, frézováním, vrtáním i závitováním, až po ohraňování, ohýbání, stáčení, sváření, montáže a povrchové úpravy lakováním nebo pokovením zinkem, chromem a dalšími barevnými kovy.

Pracujeme s nejrůznějšími materiály – oceli, barevné kovy, plasty, dřevo, pryž, sklo,kámen aj.

Na základě požadavku a výkresů volíme nejvhodnější technologii a díly vyrobíme co nejefektivněji, což nám umožňuje nabízet zajímavé ceny.

 

Řezání vodním paprskem-  cena

Cena řezání vodním paprskem závisí na druhu řezaného materiálu a jeho tloušťce a dále pak na požadované kvalitě řezu. Kvalita řezu se udává v pěti stupních od nejhrubšího po nejčistší.

Obecně platí, že s  klesající rychlostí řezu roste jeho kvalita, ale také strojní čas a spotřeba abraziva přidávaného do vodního paprsku – a tedy s náklady roste i cena řezání vodním paprskem. Při větším rozsahu zakázky ať už délkou řezů nebo počtem kusů se cena řezání vodním paprskem naopak snižuje.

 

Řezání laserem - cena

Cena řezání laserem je určována tloušťkou řezaného materiálu, s kterou roste energetická náročnost a spotřeba řezných plynů a současně roste i potřebný strojní čas na stejnou délku řezu. S tloušťkou materiálu cena řezání laserem roste a to výrazněji v  tloušťkách nad 15 mm.

Podle druhu řezaného materiálu se pak cena řezání laserem liší nejen podle tloušťky, ale i vzhledem k rozdílným nárokům na nastavení řezných podmínek a použití inertních plynů.

Cena se rovněž zvyšuje s počtem průstřelů materiálu pro řezání otvorů.

Obecně platí, že při stejné tloušťce materiálu je nejnižší cena řezu laserem u konstrukčních ocelí, po té hliníku a dražší je řez ocelí nerezových.

 

Řezání plasmou - cena

Cena řezání plasmou se jeví v mnoha případech velmi výhodná. Přitom je dosahováno velmi dobré kvality řezu. Technologie řezání plasmou je cenově relativně dostupná a ani náklady na provoz ve srovnání s jinými technologiemi řezání nejsou vysoké zejména při menších tloušťkách materiálu. U silnějších plechů pak však výrazně narůstá energetická náročnost a cena řezání plasmou se stává méně příznivou. Větší tloušťky plechů je pak vhodnější řezat acetylénokyslíkovým plamenem ( autogenem ), kde jsou naopak ceny velmi výhodné až do tloušťek 150 mm. Je však třeba počítat s nižší kvalitou řezu a případnými přídavky na obrábění.

 

Zinkování - cena

Cena zinkování je dána především velikostí, hmotností a tvarem zinkovaných součástí a může být ovlivněna i požadovaným počtem kusů.

Nabízená cena zinkování rovněž závisí na požadované technologii ( galvanický zinek nebo žárové zinkování ), provedení ( dekorativní nebo korozivzdorné ) a finální úpravě.

Cena zinkování je vzhledem k užitné hodnotě u řady dílů velmi výhodná ve srovnání s dalšími povrchovými úpravami a proto je tato technologie velmi oblíbenou a rozšířenou pro použití od nejmenších dílů až po rozměrnější, včetně celých konstrukcí.

 

Řezání, pálení laserem plechy, řezání , pálení laserem trubky, řezání vodním paprskem, řezání, pálení plasmou, CNC obrábění, povrchové úpravy, ohýbání a ohraňování - cena

Ceny stanovujeme individuálně dle parametrů výrobku na základě zaslaných výkresů, požadovaných prací a rozsahu zakázky.

Články