CNC obrábění

Firma Laser Express  s.r.o. Liberec nabízí CNC obrábění na nejmodernějších strojích s vysokou efektivitou a produktivitou práce. Zákazníkům tak nabízíme výrobu dílů v požadované kvalitě za příznivé ceny.

Nabízenými technologiemi jsou jak obrábění CNC soustruzích, frézkách a centrech, ale i tvarové pálení dílů laserem, vodním paprskem, plasmou či autogenem.

 

Obrábění kovů

Obrábění kovů od konstrukčních ocelí po ušlechtilé, nerez, hliník a další barevné kovy a jejich slitiny Vám nejen nabídneme, ale navrhneme i nejvhodnější technologii. Navrhneme typ technologie dle požadovaných tolerancí na výkresech soustružení, frézování, vrtání závitování řeznými nástroji na CNC i klasických strojích nebo řezání plasmou, laserem, vodním paprskem. Následně zvolíme nejvhodnější stroje v rámci těchto technologií, abychom dosáhli předepsané kvality co nejefektivněji a nejekonomičtěji. Díly pak vyrobíme za zajímavé ceny.

 

Strojní obrábění

Na základě výkresové dokumentace zákazníka a jeho požadavků na strojní obrábění nabídneme nejvhodnější stroj a zpracujeme cenovou nabídku. Objednané strojní obrábění pak provádíme optimálně ve shodě s výkresy v procesech  pod systémem řízení jakosti s kontrolními mechanismy a kalibrovanými měřidly podléhajícími normám metrologie ke spokojenosti zákazníků. Na základě zkušeností můžeme v některých případech nabídnout i alternativní druh technologie pro dosažení další úspory při výrobě.

 

Obrábění hliníku

Samostatnou kapitolou CNC strojního obrábění je obrábění hliníku. Obrábění hliníku má své specifické požadavky na volbu nástrojů a zejména vhodných břitů i na nastavení nejvhodnějších řezných podmínek. Díky zkušenostem i vybavení speciálním nářadím zvolíme nejoptimálnější nastavení procesu obrábění hliníkových dílů tak, abychom využili možnosti vysokých řezných rychlostí nejmodernějších CNC strojů. Zákazníkům tak nabízíme zajímavé ceny a výrobky v požadované kvalitě z procesu s opakovatelností garantovanou systémem řízení jakosti.

 

CNC stroje

CNC stroje, tedy stroje přímo řízené počítačem umožňují opracování součástí na základě vytvořeného programu s vysokou opakovatelností výroby shodných dílů. Protože využití CNC technologií je zejména se zvyšujícím se počtem vyráběných dílů velmi efektivní a díly jsou vyráběny spolehlivě v požadovaných přesnostech, je pro dosažení přiměřených cen finálních výrobků často nevyhnutelné. CNC stroje však současně  stále ještě mají vysoké pořizovací náklady a není proto vždy ekonomicky únosné je přímo vlastnit, zejména pokud by nebyly dostatečně kapacitně vytíženy. 

Nabízíme proto práce na CNC strojích nejrůznějších technologií pro široké spektrum zákazníků od kusové výroby po sériovou.

Články